Czy system HAARP to tylko badania czy zabójcza broń XXI-ego wieku?

HAARP (ang. High Frequency...

HAARP (ang. High Frequency Active Auroral Research Program) – program wojskowych badań  naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA oraz budowany przez BAE Systems. Celem projektu jest, według słów jego twórców:

„Zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze,które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego”.

HAARP czyli “High-frequency Active Auroral Research Program” (Aktywna aureola Wysokiej częstotliwości fal)
jest to ściśle tajna amerykańska broń, której początki sięgają 1900 roku.
Broń ta jest oparta na wynalazkach Nicola Tesli i polega na bezprzewodowym przesyłaniu
fal różnej częstotliwości oraz prądu. Jest to w istocie globalny oręż, którego siła
zdolna jest modyfikować pogodę-wywoływać w wybranym miejscu planety,
trzęsienia ziemi, huragany i wysokie na kilka pięter powodzie i długotrwałe susze,
a nawet-gdy zajdzie potrzeba, zniszczyć wszelkie życie.

Benjamin Fulford jest członiekm Społeczeństwa Białego Smoka – największej opozycji dla NWO na świecie. Organizacja ta powoli zaczyna przechylać szalę zwycięstwa na korzyść ludzkości. Fulford regularnie publikuje raporty o geopolityce. Tego nie przeczytasz w żadnej gazecie. Ten film opierasięna dochodzeniu, które Fulford przeprowadził po serii nienaturalnych kataklizmów w Dalekiej Azji. Doprowadziło go ono do konkluzji, iż USA terroryzuje całe państwa, a gdy te odmawiają „współpracy”, zostają dotknięte przez kataklizmy wywołane za pomocą HAARP.

http://www.wahrheitssuche.org/haarp.html

http://boingboing.net/2008/04/25/how-haarp-works.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_HARP