Prywatne autostrady zE-myto!!!

Do systemu e-myta nie...

fot. Wikipedia/Acubens

Do systemu e-myta nie włączono prywatnych koncesjonariuszy, którzy zarządzają trzema autostradami: A4 między Katowicami a Krakowem, A1 do Gdańska oraz A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Skutek jest taki, że ruch ciężarówek wyhamował na nich o 50-70 proc., zyski firm zarządzających spadły. 

W 2002 roku, w Polsce wprowadzono system winietowy (opłaty za dostęp do infrastruktury drogowej). System obejmował obowiązkiem wykupu winiety wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t dmc. Dodatkowo pojazdy ciężkie w momencie przejazdu autostradą musiały uiszczać opłatę za przejazd. We wrześniu 2005 roku weszła w życie zmiana Ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, która to Ustawa w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do przepisów UE, zniosła obowiązek opłat za przejazd autostradą, dla wszystkich pojazdów powyżej 3,5 t posiadających wykupiona winietę. Kolejna Ustawa z dn. 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw skutkowała wycofaniem z dniem 1 stycznia 2009 roku sprzedaży winiet dla pojazdów o dmc 3,5-12 ton. Kierowcy tych pojazdów muszą obecnie uiszczać opłatę za przejazd autostradą tak, jak kierowcy pojazdów lekkich do 3,5 tony. Ponadto przyjęto, że od 30 czerwca 2011 roku ma zostać całkowicie zlikwidowany system winietowy, co oznacza iż wszystkie winiety maja wygasnąć do tego momentu.

Wysokość opłat za winiety uzależniona jest od rodzaju pojazdu samochodowego, jego czasu przejazdu po drogach krajowych, dopuszczalnej masy całkowitej i poziomu emisji spalin.
WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

 

Stawka opłaty w zł
Rodzaj pojazdu samochodowego
dobowa
siedmiodniowa
miesięczna
roczna
Klasy pojazdów EURO w zależności od limitów emisji spalin
EURO 0 lub 1
EURO 2 i wyżej
EURO 0 lub 1
EURO 2 i wyżej
EURO 0 lub 1
EURO 2 i wyżej
EURO 0 lub 1
EURO 2 i wyżej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc co najmniej 12t
38
38
130
110
400
360
3.150
2.600
Autobusy o dmc co najmniej 12t
16
14
59
52
156
140
1.040
910

 

W chwili obecnej na wybranych odcinkach autostrad funkcjonuje również manualny pobór opłat od wszystkich pojazdów, przy czym pojazdy posiadające kartę opłaty drogowej są zwolnione z uiszczania opłaty za przejazd. Są to tzw odcinki koncesyjne, na które Państwo Polskie udzieliło koncesji na budowę i eksploatację lub tylko eksploatację autostrad. Pierwszy odcinek to autostrada A1 Rusocin – Nowe Marzy, na którego budowę i eksploatację koncesję otrzymała spółka Gdańsk Transport Company S.A.. Kolejne to autostrada A2 Nowy Tomyśl – Konin, którego koncesjonariuszem jest spółka Autostrada Wielkopolska S.A. oraz A4 Katowice-Kraków gdzie koncesjonariuszem jest spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Na odcinkach tych obowiązują stawki opłat pobierane od poszczególnych kategorii pojazdów, wynikające z zapisów obowiązujących umów pomiędzy Stroną Rządową a ww. spółkami, zestawienia obowiązujących stawek znajdują się w poniższych tabelach.

 

 

Autostrada/odcinek
Kategoria pojazdu
1
2
3
4
5
Cena w PLN za odcinek:
A1
Rusocin-Stanisławie
3,50
8,20
8,20
8,20
34,60
Rusocin-Swarożyn
4,80
11,50
11,50
11,50
48,40
Stanisławie-Swarożyn
1,40
3,30
3,30
3,30
13,80
Rusocin-Pelplin
7,30
17,30
17,30
17,30
73,00
Stanisławie-Pelplin
3,80
9,10
9,10
9,10
38,50
Swarożyn-Pelplin
2,50
5,90
5,90
5,90
24,60
Rusocin-Kopytkowo
11,20
26,70
26,70
26,70
112,20
Stanisławie-Kopytkowo
7,80
18,40
18,40
18,40
77,70
Swarożyn-Kopytkowo
6,40
15,20
15,20
15,20
63,80
Pelplin-Kopytkowo
3,90
9,30
9,30
9,30
39,20
Rusocin-Nowe Marzy
17,50
41,50
41,50
41,50
174,60
Stanisławie-Nowe Marzy
14,00
33,30
33,30
33,30
140,10
Swarożyn-Nowe Marzy
12,60
30,00
30,00
30,00
126,20
Pelpin-Nowe Marzy
10,20
24,10
24,10
24,10
101,60
Kopytkowo-Nowe Marzy
6,20
14,80
14,80
14,80
62,40

 

 

Autostrada/ Odcinek
Dług. Odcinka (km)
Kategoria pojazdu
1
2
3
4
5
Cena w PLN za:
odcinek
1 km
odcinek
1 km
odcinek
1 km
odcinek
1 km
odcinek
1 km
A2
Konin-Września
37,5
12
0,32
27
0,72
41
1,09
63
1,68
110
2,93
Września-Poznań
50,4
12
0,24
27
0,53
41
0,81
63
1,25
110
2,18
Poznań-Nowy Tomyśl
47,5
12
0,25
27
0,57
41
0,86
63
1,33
110
2,32
A4
Katowice-Kraków
60,9
8
0,13
13,5
0,22
13,5
0,22
24,5
0,40
24,5
0,40

 

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2010 r, Dane liczbowe pochodzą z www.e-myto.pl