Zmodyfikowana kukurydza? Nie na Węgrzech

Węgierski Urząd Kontroli Rolnictwa...


Węgierski Urząd Kontroli Rolnictwa i Żywności polecił zniszczenie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, którą obsiano nielegalnie 200 hektarów w północnych rejonach kraju. Na Węgrzech obowiązuje zakaz sprzedaży genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego.